پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویابین‌های وایولا

از میان نسلی از هنرمندان معاصر که برای خلق اثر به سراغ ویدئو و پیشرفته ترین فناوری ها در حوزه صدا و تصویر رفتند، بیل وایولا یکی از پیشگامان است و از نامهای شاخص این جریان بشمار می‌رود. تمرکز کار این هنرمند آمریکایی بر اساسی ترین تجربه های انسانی مثل تولد، مرگ و وجوه مختلف آگاهی است. عناصر طبیعی مثل خاک، آتش و به خصوص آب در کارهای او حضور پررنگی دارند. در این گزارش وایولا درباره کار جدیدش، رویابین‌ها، و تجربه شخصی رفتن به زیر آب حرف می‌زند.