پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادبیات ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد

به رغم گذشت ۶۰ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران، این اتفاق همچنان یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای سیاسی ایران معاصر است. ادبیات ایران هم قبل از کودتا و در سایه آزادی نسبی فضای سیاسی و هم بعد از کودتا و تحت تاثیر شکست نهضت ملی، از نظر فرم و محتوا متحول شد. در گفتگویی با برنامه تماشا، احمد کریمی حکاک، منتقد و مورخ ادبی، شعر و ادبیات نوی ایران را در فاصله دهه ۲۰ تا ۴۰ شمسی مرور می‌کند.