پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یادی از آلبر کامو

امسال صدمین سالگرد تولد آلبر کامو، نویسنده شهیر فرانسوی الجزایری و برنده جایزه نوبل ادبی است. نویسنده ای که می گفت: وجدان معذب نیازمند اقرار است و اثر هنری یک اعتراف بشمار می رود. کامو در طول دوره زندگی کوتاهش، از رمان و نمایشنامه تا داستان و مقاله، آثار بسیاری خلق کرد. برنامه تماشا زندگی حرفه ای این شخصیت برجسته را مرور کرده است.