پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسیر تحولات در سوریه چه اهمیتی برای ایران دارد؟

یک مقام پیشین مذاکره کننده هسته ای آمریکا گفته نتیجه اجرای توافقنامه روسیه و آمریکا در مورد سوریه، تاثیر زیادی بر آینده مذاکرات هسته ای ایران می گذارد. نگین شیرآقایی در گفتگو با امیرحسین گنج بخش، تحلیلگر سیاسی به بررسی این سوال می پردازد که تحولات سوریه چه اهمیتی برای ایران دارد.

این مصاحبه در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی پخش شده است