پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: ماموتها چرا منقرض شدند؟

در گزارش این هفته راز دانش سینا علینژاد از مطرح شدن نظریه ای جدید در مورد علت انقراض ماموتها می گوید.

همینطور در این گزارش می شنویم از برنامه دولت چین برای مقابله با آلودگی هوا و موضوع دیگری که در راز دانش این هفته به آن پرداخته شده، کشف موادی طبیعی در بدن است که شاید به دفع پشه در آینده کمک کند.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی پخش شده است