پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه بی‌بی‌سی فارسی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل

مصاحبۀ تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل واکنش‌های زیادی را برانگیخت. بعضی گفتند مصاحبه به اندازه کافی چالشی نبود. بعضی هم به اصل مصاحبه با نخست وزیر اسرائیل معترض بودند. عده ای از بینندگان هم به گفتگوی بی‌بی‌سی با عطاءالله مهاجرانی که همان روز در برنامه شصت دقیقه انجام شد ایراد گرفتند. در این برنامه دیدبان صادق صبا رئیس بخش فارسی بی‌بی‌سی، کامبیز فتاحی خبرنگارمان در واشنگتن و نادر سلطانپور مجری خبر بی‌بی‌سی به سوالهای شما پاسخ دادند.