پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی دوشنبه ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر) می‌شنوید از:

خط قرمز ایران برای مذاکرات اتمی در پیش رو.

شعار مرگ بر آمریکا در ایران همچنان محل بحث شده.

در سوریه شورای ملی مخالفان می‌گوید که در مذاکرات آتی ژنو شرکت نخواهد کرد.

در ایران هر چه به هفته سلامت زنان نزدیک‌تر می‌شویم، مقامات مسئول در وزارت بهداشت آمارهای مختلفی از وضعیت بهداشتی زنان ارائه می‌کنند.

در ادامه گزارش‌های از مرز ترکیه و سوریه، ژیار گل این بار به نقطه‌ی دیگری در نوار مرزی دو کشور رفته و در باره اثرات اقتصادی جنگ داخلی سوریه گزارش می‌دهد.

دومین بخش از سفرنامه داریوش رجبیان به گرجستان را هم این بار مشکلات ایرانیان مهاجر به آن کشور در برمی‌گیرد.

در طول یک ساعت برنامه مطالب متنوعی از ایران و جهان خواهید شنید، از جمله خبرهای ورزشی، و مرور روزنامه‌های امروز صبح ایران به انتخاب مسعود بهنود روزنامه‌نگار در لندن.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی این امواج و فرکانس‌ها پخش می‌شود.