پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چقدر به تغییر فضای دانشگاه ها توسط روحانی می توان امید داشت؟

Image caption حسن روحانی از وزارت اطلاعات خواسته که راه را برای "دیپلماسی علم" باز کند

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم آغاز سال تحصیلی مراکز آموزش عالی در دانشگاه تهران از وزارت اطلاعات خواست که با اعتماد به اساتید دانشگاه و دانشجویان، راه را برای حضور آنها در مجامع علمی جهان باز کند.

در سال های گذشته، تعدادی از اساتید و دانشجویانی که برای ارائه مقاله در گردهمایی های علمی خارج از کشور شرکت می کردند، مورد بازخواست نهادهای امنیتی قرار گرفتند و در مواردی حتی به زندان افتادند.

فرج بال افکن در مصاحبه ای با مصطفی خسروی، عضو شورای سیاست گذاری سازمان دانش آموختگان ایران ، ساکن رم و ابتدا از او پرسید که آیا اظهارات آقای روحانی، اذعان به امنیتی بودن فضای دانشگاهی در گذشته تلقی نمی شود؟

این مصاحبه از چشم انداز بامدادی سه‌شنبه ۲۳ مهر از رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.