پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی پنج‌شنبه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) می‌شنوید:

گفتگوهای دو روزه ایران و گروه ۵+۱ که با خوشبینی پایان یافت،

پاسخ این سوال که آیا نتایج به دست آمده در گفتگوهای هسته ای با ایران، قابل انتظار بود؟

واکنش ها به پایان گفتگوها بر سر برنامه هسته ای ایران،

حل و فصل هر چند موقت تعطیل شدن دولت آمریکا،

و مطابق معمول پنج شنبه ها، برنامه هفتگی چمدان را هم برای علاقه مندان پخش می کنیم.

در طول یک ساعت برنامه مطالب متنوع دیگری نیز از ایران و جهان خواهید شنید، از جمله خبرهای ورزشی و مرور روزنامه های امروز چاپ تهران.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی این امواج و فرکانس‌ها پخش می‌شود.