پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی شنبه ۲7 مهر (۱9 اکتبر) می‌شنوید از:

تصمیم بی‌سابقه عربستان سعوی در انصراف از کرسی عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که کاخ سفید در حال بررسی طرح آزاد کردن بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران است.

و مطابق معمول جمعه‌ها، هفت شنبه را می‌شنوید از علی همدانی.

در طول یک ساعت برنامه مطالب متنوع دیگری نیز از ایران و جهان خواهید شنید، از جمله مرور روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران به انتخاب مسعود بهنود و خبرهای ورزشی.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی این امواج و فرکانس‌ها پخش می‌شود.