پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی پنجشنبه ۲ آبان (۲۴ اکتبر) از جمله می شنویم از

گزارش تازه احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران و می پرسیم حقوق بشر چقدر دغدغه دولت تازه ایران است؟

مجلس ایران حذف یارانه حدود ۲۲ میلیون نفر را تصویب کرد. می پرسیم ایا یارانه ها از سر سفره ایرانی ها می رود؟

از این سو و آن سوی جهان هم مطالبی داریم و برنامه هفتگی چمدان را هم تقدیم میکنیم.

پیش از همه اینها مشروح خبرها از جلال فرهنگ.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی این امواج و فرکانس‌ها پخش می‌شود.