پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی جمعه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) از جمله می شنویم از آلمان که سفیر آمریکا را احضار کرده. می پرسیم آیا رسوایی شنود تلفن، اعتماد آلمان نسبت به آمریکا را سلب می کند؟

می شنویم از گزارشها مبنی بر اینکه ماموران حکومتی، فرزندان میرحسین موسوی را کتک زدند، گاز گرفتند و به آنها فحاشی کردند.

مرور مجله های هفته ایران و نامه ای از لندن را هم داریم.

اما پیش از همه اینها مشروح خبرها از جلال فرهنگ

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی این امواج و فرکانس‌ها پخش می‌شود.