پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفرنامه گرجستان: از اصفهان تا تفلیس؛ ایرانی‌هایی که گرجی از آب درآمدند

Image caption علی همدانی به دیدن یکی از خانواده های گرجی دارای اصلیت ایرانی در نزدیکی تفلیس رفته است

در ادامه سفرنامه هفتگی چشم انداز بامدادی به کشور گرجستان، علی همدانی در اولین قسمت از مجموعه پنج قسمتی که تهیه کرده به سراغ یک بخش تاریک از تاریخ رابطه ایران و گرجستان رفته است.

در این برنامه، از گرجی هایی می‌شنوید که چهار صد سال پیش به ایران کوچ داده شده بودند و پس از آن نشانی از آنها نبود تا اینکه در اواخر دهه چهل خورشیدی، رد آنها در فریدن اصفهان کشف شد.

علی همدانی به دیدن یکی از این خانواده ها، در نزدیکی تفلیس رفته است.

سفرنامه گرجستان، هر هفته دوشنبه‌ها صبح در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود.