پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توقیف روزنامه بهار: "از دولت روحانی نباید انتظار زیادی داشت"

خانواده سعید پورعزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار می‌گویند، که او بازداشت و به زندان اوین منتقل شده.

همسر آقای پورعزیزی به خبرگزاری فارس گفته که این بازداشت در پی شکایت مدعی‌العموم صورت گرفته است. در پی انتشار مقاله‌ای درباره نقش سیاسی امام اول شیعیان، این روزنامه درآغاز داوطلبانه انتشارش را برای دو هفته متوقف کرد، اما هفته پیش هیئت نظارت بر مطبوعات، آن را توقیف کرد.

داریوش رجبیان از قاسم شعله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس ایران، پرسیده که چرا با وجود توقیف روزنامه و در میان انتظار عمومی برای بازتر شدن فضا بعد از انتخابات، چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد؟

او در این مصاحبه می گوید از دولت روحانی نباید انتظار بیش از حد در مورد باز کردن فضا داشت.

این مصاحبه روز یکشنبه ۱۲ آبان از چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.