پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه پرسش و پاسخ در تلویزیون فارسی بی بی سی

برنامه پرسش و پاسخ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران، ۱۷:۳۰ به وقت لندن و گرینیچ درباره صد روزگی زمامداری حسن روحانی از تلویزیون فارسی بی بی سی.