پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

برنامه چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر) به طور کامل اختصاص دارد به توافق ایران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی این کشور.

کسری ناجی، خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی فارسی که از آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان در ژنو و نتایج آن می‌گوید.

همچنین در گفتگو با کارشناسان سیاسی و اقتصادی، ابعاد مختلف این توافق را بررسی خواهیم کرد.

در طول یک ساعت برنامه نگاهی هم می‌کنیم به مطبوعات ایران و اخبار و تحلیل های آنها درباره این گفتگوها.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی امواج کوتاه و متوسط رادیویی پخش می‌شود.