پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چمدان: اتریش به من لذت‌بردن از تنهایی را آموخت

حق نشر عکس haniniroo.com

هانی نیرو هم در ایران و هم در اتریش درس موسیقی خوانده است.

بازاجراهای او از تصنیف‌های قدیمی در یکی دو سال اخیر، طرفداران فراوانی پیدا کرده است.

تصنیف‌هایی که به گفته خودش او را به ریشه‌هایش وصل می‌کند هر چند اگر رنگ و رویی مدرن پیدا کرده باشد.

لطفا برای تماس با برنامه چمدان به آدرس bamdadi@bbc.co.uk ایمیل بفرستید.