امامی شوآن سلامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمدین ایرانی، مخاطب ژاپنی!

شوخی و جوک و مزاح را اغلب جزیی از فرهنگ ایرانی تلقی می کنند. همه ما در میان اطرافیانمان آدم‌های بامزه‌ای سراغ داریم که از هر موضوعی بهانه‌ای برای خنده پیدا می‌کنند و از زاویه‌ای متفاوت به موضوعات جدی نگاه می‌کنند. با این حال در ایران طنزپرداز و استندآپ کمدین به سبک غربی انگشت شمارند. اما در خارج از ایران به جز هادی خرسندی که به زبان فارسی اجرا می کند، امید جلیلی، ماز جبرانی، مکس امینی و شاپی خرسندی به انگلیسی و زینت پیرزاده به سوئدی برنامه اجرا می‌کنند و جزو کمدین های شناخته شده بین غیر فارسی زبان‌ها هستند. اخیرا اما یک استندآپ کمدین ایرانی الاصل در ژاپن توجه تماشا را به خودش جلب کرد. امامی شوان سلامی سی و سه ساله به زبان ژاپنی برنامه اجرا می کند. پدرش ایرانی و مادرش ژاپنی و اواخر جنگ ایران و عراق به ژاپن رفته است. حکایت اینکه او چطور پایش به دنیای طنز و اجرا کشید را در گزارشی از امید فراستی می بینید.