پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیما سمر در گفتگویی با بی بی سی

بر اساس یک گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنجاه و یک درصد کودکان این کشور هنوز در معرض کار های شاقه قرار دارند.

درین گزارش همچنین گفته شده که در حال حاضر حدود صه صد هزار کودک معتاد به مواد مخدر اند.

ازدواج های زیر سن قانونی در میان دختران هم 46 در صد گفته شده.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید تجاوز جنسی به کودکان در یکسال گذشته بیست و هشت درصد افزایش یافته است.

شریف ولید از سیما سمر دلایل نقض حقوق کودکان را در افغانستان پرسیده است.