پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی یکشنبه اول دی ۱۳۹۲ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳ مطالب متنوعی خواهید شنید از جمله:

بازداشت‌های اخیر در ترکیه، پیگرد قانونی مقام‌های بلندپایه را هم در پی داشت و نام ایران هم با این ماجرا گره خورده است.

در این برنامه از ادامه خشونت‌ها در سودان جنوبی هم خواهیم گفت و از نگرانی چین در قبال افزایش بودجه نظامی ژاپن.

و این که چرا فیلم «گذشته» اصغر فرهادی از صافی اسکار نگذشت، موضوع یک گفتگوی ماست.

مطالب متنوع دیگر هم داریم، به اضافه مجله علمی راز دانش این هفته.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی امواج کوتاه و متوسط رادیویی پخش می‌شود.