پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه هفتگی راز دانش

در برنامه این هفته می شنوید:

* صابون های ضدباکتری ممکن است که خطرناک باشند.

* ضرر گاوداری برای کره زمین.

* قد و قواره بچه کوچک خانواده از چشم مادرها.

* و یک خبر درباره یک عمل پزشکی نادر.