پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فناوری‌های نوین در سال ۲۰۱۳

سال ۲۰۱۳ میلادی شاهد ظهور محصولات مصرفی الکترونیک تازهای بود.

مفاهیم جدیدی نیز در عرصه تکنولوژی این گونه وسایل در دنیا مطرح شدند که هرکدام به نوبه خود میتوانند مسائل تازهای را در سالهای پیش رو به وجود آورند.

عادل شایگان نگاهی داشته به تعدادی از محصولاتی که در سال ۲۰۱۳ خبرساز شدند.

این گزارش در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.