پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی

در برنامه چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۲۲ دیماه می شنوید:

آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل در سن ۸۵ سالگی، درگذشته است.

از واکنش ها در اسراییل به این خبر می‌شنوید که همراه با سوگ و تاسف بوده،

و واکنش فلسطینیان و اعراب که واکنشی متفاوت و همراه با شادی به این خبر داشته‌اند.

در میان سایر مطالب برنامه می‌توانید گزارشی هم بشنوید از آلودگی هوا و مشکلات محیط زیستی در ایران،

و پروژه فرستادن انسان به کره مریخ و حضور یک ایرانی در میان داوطلبان.

مطالب دیگری هم داریم از جمله مرور روزنامه‌های امروز چاپ تهران همراه با مسعود بهنود.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی هر روز از ساعت شش تا هشت صبح به وقت تهران بر روی امواج کوتاه و متوسط رادیویی پخش می‌شود.