پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجدید تقاضای آزادی موسوی و کروبی

همزمان با آغاز چهارمین سال حصر رهبران جنبش سبز، ۲۵۵ فعال مدنی و سیاسی داخل و خارج ایران با امضای بیانیه‌ای ادامه حبس رهبران جنبش سبز را محکوم کردند.

مدتی پس از انتخاب حسن روحانی، بحث آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز مطرح شد و در آن زمان گفته شد که باید به آقای روحانی وقت داد.

نازنین جاوید در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در گفتگو با اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی ساکن پاریس از او پرسید که آیا به عقیده او وقتی که باید به آقای روحانی داده می‌شد کافی بوده است و فضا آماده رفع حصر این سه نفر است.