پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوروز و شاعران تاجیک (۱): شاعره رحیم جان

و یکی از مجموعه های نوروزی بی‌بی‌سی فارسی که سیزده بخش است و در طول سیزده روز نوروز پخش می شود، برنامه ای است از سرزمین تاجیکستان.

در هر یک از این برنامه ها ، زیورشاه محمد پای صحبت یک شاعر یا ترانه سرای تاجیک می نشیند

نخستین مهمان این مجموعه برنامه رحیم جان، شاعره تاجیک است.

این برنامه روز جمعه اول فروردین از چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است