پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۳): معرفی کتاب حدیث نفس

حق نشر عکس bbc

وقتی صحبت از معرفی کتاب می‌شود، ذهن‌ها بیشتر به سراغ داستان و رمان می‌رود، اما در برنامه شیرازه، علاوه بر کارهای داستانی، انواع دیگر کتاب را هم معرفی می‌کنیم.

از جمله در این برنامه که یک زندگینامه معرفی می‌شود: کتاب حدیث نفس از حسن کامشاد.

جلد دوم از کتاب حدیث نفس هم به بازار آمده که حسن کامشاد در آن بیشتر به آدم‌های سرشناسی که در زندگی دیده می‌پردازد.

برنامه شیرازه را سام فرزانه تهیه کرده است.

این برنامه روز یکشنبه سوم فروردین از چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است