پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوروز و شاعران تاجیک (۳): گلرخسار صفی

و یکی از مجموعه های نوروزی بی‌بی‌سی فارسی که سیزده بخش است و در طول سیزده روز نوروز پخش می شود، برنامه ای است از سرزمین تاجیکستان.

در هر یک از این برنامه ها ، زیورشاه محمد پای صحبت یک شاعر یا ترانه سرای تاجیک می نشیند

سومین مهمان این مجموعه برنامه گلرخسار صفی است.

این برنامه روز یکشنبه سوم فروردین از چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است