پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

متولد فروردین: داستان خوانندگی مرضیه (۱۱)

حق نشر عکس

در ایام نوروز، گفتگوی بسیار ویژه آوازخوانی را برایتان پخش می کنیم که اگر بود، اول فروردین ۹۰ ساله می شد.

مرضیه، یا نام واقعیش اشرف‌السادات مرتضایی، وقتی خواننده شد که خواندن برای زنان در ایران چنان رایج نبود.

او که همزمان با نام دیگر آواز ایرانی، دلکش کارش گل کرد ویژگی منحصر به فردی داشت.

حزنی در صدایش بود که صدایش را منحصر به فردتر می کرد.

بعد از انقلاب در ایران سالها در ایران سکوت کرد و ماند و وقتی خارج شد به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست.

مرضیه در سال ۱۳۸۹ درگذشت.

گفتگویی که از او پخش می‌کنیم بعد از خروجش از ایران با بخش فارسی بی بی سی انجام شده است. گفتگویی چند ساعته که برای اولین بار و در این نوروز برای شنوندگان رادیو بی بی سی پخش می شود.

بخش یازدهم این گفتگو را که در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی در روز دوشنبه یازدهم فروردین پخش شده است، اینجا می توانید بشنوید.