پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوروز و شاعران تاجیک (۱۰): میرزا شکورزاده

حق نشر عکس

یکی از مجموعه های نوروزی بی‌بی‌سی فارسی که سیزده بخش است و در طول سیزده روز نوروز پخش می شود، برنامه ای است از کشور تاجیکستان.

در هر یک از این برنامه ها ، زیورشاه محمد پای صحبت یک شاعر یا ترانه سرای تاجیک می نشیند.

دهمین مهمان این مجموعه برنامه میرزا شکورزاده، شاعر تاجیک است.

این برنامه از برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.