پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با منصور فرهنگ درباره مذاکرات هسته‌ای کارشناسی در نیویورک

گفتگوی رادیو بی‌بی‌سی فارسی با منصور فرهنگ درباره مذاکرات هسته‌ای کارشناسی در نیویورک