پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرماتا؛ نمایشگاهی شنیداری

نمایشگاهی شنیداری در نزدیکی شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، برپا شده که در آن مخاطبان روبه روی دیواری از بلندگو می نشینند و به صداهایی گوش می کنند که برخی موسیقی هستند و برخی قصه گویی و چیزهای دیگر. سام فرزانه از این نمایشگاه بازدید کرده و این گزارش را فرستاده.