ترانه‌های از یاد رفته

در عالم موسیقی ترانه‌هایی هستند که همه ما آنها را شنیده و به خاطر سپرده‌ایم.‏

گاهی اوقات نیز آن ترانه‌ها را دوباره به یاد آورده و زیر لب آنها را زمزمه می‌کنیم.‏

اما بعضی ترانه‌ها با وجود اینکه بسیار منسجم و زیبا نیز هستند، زیاد در خاطره‌ها نمی‌مانند و از یادها می‌روند.‏

محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، در این برنامه‌، از این"ترانه‌های از یاد رفته" یاد کرده است.‏

۱- صنم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲- هدیه عاشق

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳- یار قشنگ

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۴- یکی یه پول خروس

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۵- رقص گیسو

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۶- دو آینه

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۷- گلنار

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۸- پرستو و کلاغها

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۹- آدمک

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۰- مهتاب با صدای ویگن

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۱- کنیز

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۲- از گیتار تا سیتار

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۳- السون و ولسون

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۴- حیدر خان

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۵- موسیقی بندری

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۶- زخم ستبر کوه

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۷- طلوع خونین

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۸- من نوشتم باران

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۹- موج

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۰- بادبادک

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۱- یاری ندارم

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۲- هلل یوس

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.