گزارش و گفتگو

در این صفحه بعضی از گزارش‌ها و گفتگوهای پخش شده از رادیو بی بی سی در سالهای گذشته را درباره برخی از تحولات عمده سیاسی در ایران و جهان می‌شنوید.

آغاز دومین دوره ریاست جمهوری جرج بوش در آمریکا (۱۳۸۳- ۲۰۰۴)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان (۱۳۸۳ - ۲۰۰۴)

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.