پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترور در رستوران میکونوس (۱۳۷۱)

برنامه خبری رادیو بی بی سی درباره ترور در رستوران میکونوس در سال ۱۳۷۱