پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"اکبر مشدی"، سوغات دروازه آب منگل تهران

حق نشر عکس blog

ایرانی ها، از قدیم الایام، شیره انگور را یخ می زدند و به فصل گرما، مصرف می کردند.

بستنی، به شکل امروزی، سوغات شاهان قاجار است و اروپایی. گرچه وقتی آوازه بستنی به ایران رسید، چاشنی و فرهنگ ایران، از آن خوراکی خوشمزه ای درآورد باب میل ایرانی‌ها.

دوره گردها، اولین تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی بودند.

اما نام یک نفر در تاریخ بستنی ایرانی برای همیشه ماندنی است: مشهدی اکبر ملایری یا آنطور که نام خود و محصولش را گذاشت "اکبر مشدی"، نخستین مغازه بستنی فروشی را راه انداخت در "آب منگل" تهران.

بستنی های اولیه اکبر مشدی، پر خامه بودند اما بی زعفران، سفید بودند و کش می آمدند تا اینکه زعفران هم به آن اضافه شد و چنین شد که امروز است.

"اکبر مشدی" که سالها است زنده نیست اما تنها وارث او، سالها است که دکان کوچکی را در شمال تهران دارد که میراث دار "شوهر عمه" خود شده: بستنی "اکبر مشدی".

علی همدانی در گزارشی که در برنامه چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی پخش شد، سراغ بستنی "اکبر مشدی" رفته و بر اساس گفتگو با محمد ملایری، تنها بازمانده "اکبر مشدی" که چند سال قبل انجام داده است، از تاریخچه این یگانه سوغات تهران می گوید.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی‌بی‌سی به صفحه رادیو مراجعه کنید.