بایگانی به عبارت دیگر

  • 7 آوریل 2016 - 19 فروردین 1395

بایگانی برنامه "به عبارت دیگر

به عبارت دیگر: گفت و گو با پرویز کاردان.

به عبارت دیگر: گفت و گو با کامیل احمدی.

نوامبر2016

به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با مسعود بارزانی

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با استفان دی میستورا.

به عبارت دیگر: گفت و گو با زلمی خلیل زاد.

به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با زینت مودب خطیبی.

اکتبر 2016

به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با فریدون علا.

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با دمیتری پسکوف.

به عبارت دیگر: گفت و گو با صلاح الدین ربانی.

به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با اورهان پاموک.

سپتامبر 2016

به عبارت دیگر: گفت وگو با بیژن خلیلی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مصطفی هجری.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مسیح علی نژاد.

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با پل رفسدال.

آگوست 2016

به عبارت دیگر: گفت و گو با تورج دریائی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مینا علیزاده.

به عبارت دیگر: گفت و گو با ژیلا موحد شریعت پناهی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با اسماعیل سزگین.

به عبارت دیگر: گفت و گو با صدرالدین الهی.

ژوئیه 2016.

به عبارت دیگر: گفت و گو با عمر ایلخانی زاده.

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با حسام عیسی.

به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با عبدالله عبدالله.

به عبارت دیگر: گفت و گو با پریسا و رحمت الله بدیعی .

ژوئن 2016

به عبارت دیگر: گفت و گو با امیرحسین بهبودی به عبارت دیگر: گفت و گو با نجمه باتمانقلیچ

به عبارت دیگر: گفت و گو با محمد مدرس.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مژگان صوابی اصفهانی به عبارت دیگر: گفت و گو با محمد علی الهی

مه2016.

به عبارت دیگر: گفت و گو با علینقی عالیخانی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با حمزه حوثی .

به عبارت دیگر: گفت و گو با شیوا فرهمندراد. به عبارت دیگر: گفت و گو با هیلی باربر.