بایگانی به عبارت دیگر

بایگانی برنامه 'به عبارت دیگر'

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با پاسکال بروکنر

به عبارت دیگر: گفت و گو با زینب سلبی (تکرار)

به عبارت دیگر: گفت و گو با ویدا حاجبی ( تکرار)

به عبارت دیگر: داریوش - ناگفته ها 3

مارس 2017

به عبارت دیگر: داریوش- ناگفته ها 2

به عبارت دیگر: داریوش- ناگفته ها 1

به عبارت دیگر: گفت و گو با حبیبه سرابی

به عبارت دیگر: گفت و گو با نینا انصاری

فوریه ۲۰۱۷

به عبارت دیگر: گفت و گو با بهمن نیرومند

به عبارت دیگر: گفت و گو با ناصر کنعانی

به عبارت دیگر: گفت و گو با عبدالله نایبی

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با اکرم خان

ژانویه ۲۰۱۷

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با ریچارد هاس.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مهدی خلجی (بخش دوم).

به عبارت دیگر: گفت و گو با مهدی خلجی (بخش اول).

به عبارت دیگر: گفت و گو با عطا محمد نور.

دسامبر ۲۰۱۶

به عبارت دیگر: گفت و گو با نادر نادری.

به عبارت دیگر: گفت و گو با فرزانه میلانی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با پرویز کاردان.

به عبارت دیگر: گفت و گو با کامیل احمدی.

نوامبر۲۰۱۶

به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با مسعود بارزانی

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با استفان دی میستورا.

به عبارت دیگر: گفت و گو با زلمی خلیل زاد.

به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با زینت مودب خطیبی.

اکتبر ۲۰۱۶

به عبارت دیگر ویژه: گفت و گو با فریدون علا.

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با دمیتری پسکوف.

به عبارت دیگر: گفت و گو با صلاح الدین ربانی.

به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با اورهان پاموک.

سپتامبر ۲۰۱۶

به عبارت دیگر: گفت وگو با بیژن خلیلی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مصطفی هجری.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مسیح علی نژاد.

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با پل رفسدال.

آگوست ۲۰۱۶

به عبارت دیگر: گفت و گو با تورج دریائی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مینا علیزاده.

به عبارت دیگر: گفت و گو با ژیلا موحد شریعت پناهی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با اسماعیل سزگین.

به عبارت دیگر: گفت و گو با صدرالدین الهی.

ژوئیه ۲۰۱۶.

به عبارت دیگر: گفت و گو با عمر ایلخانی زاده.

به عبارت دیگر: گفت و گوی سرویس جهانی با حسام عیسی.

به عبارت دیگر: گفت و گوی اختصاصی با عبدالله عبدالله.

به عبارت دیگر: گفت و گو با پریسا و رحمت الله بدیعی .

ژوئن ۲۰۱۶

به عبارت دیگر: گفت و گو با امیرحسین بهبودی به عبارت دیگر: گفت و گو با نجمه باتمانقلیچ

به عبارت دیگر: گفت و گو با محمد مدرس.

به عبارت دیگر: گفت و گو با مژگان صوابی اصفهانی به عبارت دیگر: گفت و گو با محمد علی الهی

مه۲۰۱۶.

به عبارت دیگر: گفت و گو با علینقی عالیخانی.

به عبارت دیگر: گفت و گو با حمزه حوثی .

به عبارت دیگر: گفت و گو با شیوا فرهمندراد. به عبارت دیگر: گفت و گو با هیلی باربر.