پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوبانی در محاصره داعش، صدها نفر گرفتار در شهر

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه هشدار داده است که تا حدود ۷۰۰ نفر که اغلب افرادی مسن هستند، همچنان در شهر کوبانی در سوریه گرفتار هستند.

استفان د میستورا در نشستی مطبوعاتی در ژنو گفت که برای وارد شدن و خروج از کوبانی تنها یک مسیر باریک باقی مانده است و به جز این مسیر، کوبانی "به معنای واقعی کلمه در محاصره" گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش سابق) قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفت که صدها نفر که اغلب از غیرنظامیان مسن هستند، در شهر گرفتارند و حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار نفر هم در نزدیکی شهر حضور دارند.

در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی، علی همدانی گفتگویی کرده با نفیسه کوهنورد خبرنگار ما که در مرز ترکیه و سوریه مستقر است.

رای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.