پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم مستند: مهمانان ناخوانده تهران

تهران در پاییز ۱۳۲۲ میزبان رهبران قدرت های بزرگ متفقین بود. استالین، چرچیل و روزولت در اوج جنگ جهانی دوم برای تعیین آینده جنگ به ایران آمدند. تصمیم های آنها در کنفرانس تهران، تاثیر ماندگاری بر ایران و جهان داشت. مستند «مهمانان ناخوانده تهران» با استفاده از تصاویر آرشیوی کمتر دیده شده از آن دوران، روایتگر این رویداد مهم تاریخی است. این مستند را خشایار جنیدی و بزرگمهر شرف الدین تهیه کرده اند.