پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا حاکمیت "۹ دی" امسال را جدی تر گرفته است؟

امروز پنجمین سالگرد راهپیمایی است که حکومت تلاش کرد نقطه پایانی بر اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باشد. پس از آن همچنان برای حکومت ایران، نهم دی یک مناسبت تبلیغاتی برای اعلام پایان ناآرامی های پس از انتخابات است.

پناه فرهادبهمن در گزارشش برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی بی سی به تظاهرات ۹ دی ۱۳۸۸ پرداخته و سالگردهایش

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید