پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلم مستند: کوبانی، نمای نزدیک

شهر کوبانی در سوریه بیش از سه ماه است که تحت محاصره نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) است. با وجود درگیری های شدید، نیروهای کرد توانسته اند بیشتر شهر را در کنترل بگیرند و نیروهای داعش را خارج از شهر نگه دارند. این فیلم مستند، اثر یک فیلمساز کرد ایرانی است که دو هفته را در کنار جنگجویان زن و مرد کرد در کوبانی گذرانده است.