پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا نگرانی امنیتی یهودیان اروپا باعث مهاجرت به اسرائیل خواهد شد؟

کشته شدن چهار یهودی در جریان گروگانگیری هفته گذشته در سوپرمارکتی در پاریس، جوامع یهودی اروپا را که اخیرا با افزایش فعالیت های ضد یهودی در اروپا نسبت به امنیت زندگیشان به فکر انداخته بود، بیش از گذشته نگران کرده است.

یهودیان اروپا خود را در مقابل حملات تروریستی بسیار آسیب پذیر می بینند و معتقدند که تدابیر امنیتی کافی برای محافظت از جان آنها وجود ندارد.

اخیرا رهبران اسرائیل از یهودیان اروپا خواسته اند که به کشور خود مهاجرت کنند و ساکن اسرائیل بشوند.

نازنین جاوید در این مورد گزارشی تهیه کرده که روز سه‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ از چشم انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.