پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا: مذهب در میان جوانان آمریکایی

شانزدهم ژانویه در آمریکا روز آزادی دینی است؛ بزرگداشتی برای آزادی انتخاب دین در آمریکا. کشوری که دین رسمی ندارد و بیشتر از کشورهای اروپای غربی، مذهب در سیاست آن نقش بازی می کند.

در کنگره آمریکا هیچ نماینده ای نیست که به خداناباوری اعتراف کند. با این حال آمار می گوید که نسل جوان این کشور هم دارند از دین جدا می شوند. ینگه دنیای این هفته سام فرزانه را بشنوید.

این برنامه را می‌توانید سه‌شنبه‌ها صبح در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید.

برنامه ای که می شنوید در روز سه‌شنبه ۹ دی (۳۰ دسامبر) از رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.