پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا: کاهش تصادفات مرگبار نوجوانان آمریکایی

رانندگی کردن از آرزوهای بیشتر بچه هاست و یکی از اولین کارهایی که نوجوانان به محض رسیدن به سن قانونی انجام می دهند، گرفتن گواهینامه است.

در آمریکا با تغییراتی که در روند گواهینامه گرفتن داده اند، توانسته اند میزان اشتباهات رانندگان تازه کار را کم کرده و به این ترتیب از تصادفات مرگبار بکاهند. سام فرزانه در برنامه این هفته ینگه دنیا سری زده به یک کلاس رانندگی.

این برنامه را می‌توانید سه‌شنبه‌ها صبح در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید.

برنامه ای که می شنوید در روز سه‌شنبه ۹ دی (۳۰ دسامبر) از رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.