پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا: خشونت علیه زنان و یک بازی کامپیوتری علیه آن

در آمریکا ۹۷ درصد از نوجوانان بازی کامپیوتری انجام می‌دهند. بعضی معتقدند که این بازی‌ها منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز آنها می‌شود و عده‌ای معتقدند که این بازی‌ها رفتارهای ناهنجار، از جمله رفتارهای ضدزن را ترویج می‌کند.

سام فرزانه در گزارش ینگه دنیای این هفته، به سراغ دو نوجوان رفته که سعی کرده‌اند با یک بازی کامپیوتری گرهی از مشکلات جامعه باز کنند.

این برنامه را می‌توانید سه‌شنبه‌ها صبح در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید.

برنامه ای که می شنوید در روز سه‌شنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) از رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.