پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معامله با داعش: بدعتی تازه؟

مقامهای ژاپن در حال تجزیه و تحلیل نوار صوتی هستند که گفته می شود صدای ضبط شده روزنامه نگار ژاپنی است که در اسارت گروه دولت اسلامی قرار دارد.

در این نوار صوتی، صدای فردی شنیده می‌شود که می‌گوید اگر یک زن عراقی محکوم به مرگ در اردن آزاد نشود، خلبان نظامی اردن که در اسارت گروه دولت اسلامی است، کشته خواهد شد.

زن عراقی مذکور، ۱۰ سال پیش به بمبگذاری در هتلی در امان محکوم شده بود.

مقامات اردن برای انجام این تبادل زندانی اعلام آمادگی کرده اند اما می گویند تا ثابت نشود که خلبان اردن زنده است، اقدامی نخواهند کرد.

دولتهای ژاپن و اردن تحت فشار داخلی زیادی هستند که برای آزادی دو شهروند اسیر خود، با گروه دولت اسلامی معامله کنند.

در گفتگو با حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی بررسی می کنیم که چنین معامله ای چه عواقبی خواهد داشت.

این مصاحبه روز پنجشنبه ۹ بهمن برابر با ۲۹ ژانویه از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.