پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا دیدگاه حسن روحانی در مورد علوم انسانی با نظر رهبری در تضاد است؟

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی مراسم پایانی جشنواره فارابی از ضرورت آزادی پژوهش در فضای دانشگاهی و علمی دفاع کرده و گفته "اگر دانشگاه ها استقلال علمی نداشته باشند و در آنها امر و نهی باشد پیشرفت و توسعه بدست نخواهد آمد."

او همچنین، از روش «بومی و اسلامی کردن علوم انسانی» نیز انتقاد کرد. این درحالیست که علی خامنه ای رهبر ایران در شهریور سال ۸۸ گفته بود که آموزش بسیاری از علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود.

آقای روحانی اما دیروز تاکید کرد که علم و دانش مرز نمیشناسد و این طور نیست که علوم انسانی در بقیه دنیا دستاوردی نداشته. او مداخله دولت را برای توسعه علم مضر دانست و گفت که دانشگاه ها باید استقلال داشته باشند.

ناصر مدنی در همین مورد گفتگویی داشت با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران

این مصاحبه روز یکشنبه ۱۲ بهمن برابر با ۱ فوریه از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.