آرش بارز، آوازخوان سرشناس افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از دو سوی آمو؛ یادی از خرما شیرین و تازه‌های تاجیکستان و افغانستان

«از دو سوی آمو» عنوان برنامۀ هفتگی داریوش رجبیان است که روزهای دوشنبه‌ از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شود.

در برنامۀ این هفته از جمله تازه‌ترین ترانه‌هاى آرش بارز و رامین نبوی از افغانستان و مهرنگار و زلیخا از تاجیکستان را می‌شنوید.

در بخش پیش‌کسوتان به گروه گلشن تاجیکستان شوروی و خرما شیرین، یکی از آوازخوانان این گروه می‌پردازیم.

این برنامه در بامداد دوشنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ (دوم فوریه ۲۰۱۵) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحۀ رادیو مراجعه کنید.