پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ینگه دنیا: خانواده‌ای با دو مادر

از حدود دوازده سالگی است که همجنسگرایان متوجه می‌شوند که به همجنس خود بیشتر از جنس مخالف علاقه دارند.

این آشنایی، آغازی است بر مشکلات مختلف، از انتقادهای خانواده گرفته تا آزار همکلاسان. اما همزمان با کمتر شدن تعلقات مذهبی در آمریکا، به نظر می‌رسد که همجنس‌گرایان هم زندگی آسان‌تری در این کشور دارند.

سام فرزانه در برنامه ینگه دنیا، به سراغ زوجی همجنس‌گرا رفته که با پشت سر گذاشتن این مشکلات، حالا از زندگی خانوادگی خود راضیند.

این برنامه را می‌توانید سه‌شنبه‌ها صبح در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی بشنوید.

برنامه ای که می شنوید در روز سه‌شنبه ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) از رادیو بی بی سی پخش شده است.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.