سازمان تجارت جهانی قانون‌های جهانی تجارت را تنظیم می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سود و زیان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

از پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی ده سال گذشت.

ایران بار نخست درخواست عضويت خود را در سال 1375 به دبيرخانه اين سازمان ارائه کرد، اما اين درخواست بارها با مخالفت آمريكا روبه‌رو شده بود.

سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین‌المللی است که قانون‌های جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. هم‌اکنون این سازمان 161 عضو دارد.

فرج بال‌افکن در گزارشی که در چشم‌انداز بامدادی هشتم خرداد ۱۳۹۴ از رادیو بی‌بی‌سی پخش شد، به سود و زیان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پرداخته است.

برای دریافت سایر برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.