مقاله‌های رسیده

برای دسترسی به مقاله های پیشین اینجارا کلیک کنید

اگر قصد نوشتن مقاله در ارتباط با برنامه های پرگار دارید:

-مقاله ای بفرستید که در مورد برنامه های اخیر پرگار باشد. ما مقاله هایی را منتشر می کنیم که در باره ی یکی از چهار برنامه ی گذشته یا بحث هفته ی جاری باشد.

-سعی کنید مقاله تان از هزار کلمه بیشتر نباشد.

-لطفا از نام بردن از افراد حقیقی و حقوقی در مقاله پرهیر کنید.

- بدون اسم کامل برایمان مقاله نفرستید.

Image caption آرشیو مقاله های مرتبط با پرگار